Algemene Voorwaarden

One4all Nederland - Algemene Voorwaarden voor cadeaukaart (“Overeenkomst”)

 

INLEIDING
De One4all-cadeaukaart (“Kaart”) is uitsluitend beschikbaar in euro’s (€). De Kaart is geen creditcard of klantenkredietkaart; noch is de Kaart een betaalpas die aan een lopende rekening gekoppeld is. Het is een prepaidkaart, wat betekent dat er bij aankoop geld op de kaart gezet moet worden. Kaarten kunnen uitsluitend gebruikt worden om te betalen voor aankopen in de winkel of online bij Deelnemende Winkeliers of door www.one4all.nl (de “Website”) te bezoeken voor specifieke Winkeliers 24 uur nadat geld op de kaart gezet is. De Kaart wordt uitgegeven door GVS Prepaid (Europe) Limited en is onder voorbehoud van aanvaarding van deze Overeenkomst.

 

De volgende limieten zijn ten tijde van aankoop van toepassing op de Kaart. Op de Kaart kan een maximale waarde van € 150 en een minimale waarde van € 5 gezet worden. Op de Kaart kunnen uitsluitend hele bedragen van € 1 (of een meervoud daarvan) gezet worden. Na aankoop kunnen geen extra bedragen op de Kaart gezet worden. Er is geen rente verschuldigd over het saldo op de Kaart.

 

U dient zelf op de Kaart te letten, aangezien wij geen persoonsgegevens van u hebben en de Kaart niet aan u kunnen koppelen.

 

1. DEFINITIES

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen u en ons, waaronder begrepen deze voorwaarden.

“Werkdag”: elke dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse officiële feestdagen.

“Kaart”: de One4all-cadeaukaart, een prepaidkaart met elektronisch geld in euro’s, of een vervangende kaart die wij van tijd tot tijd aan u uitgeven.

“Kaarttransactie”: een transactie waarbij de Kaart gebruikt wordt als betaling voor goederen en/of diensten bij Deelnemende Winkeliers.

“Hawk Commerce”: Hawk Commerce Netherlands BV, statutair gevestigd te Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV Amsterdam, handelende als gemachtigde van GVS Prepaid (Europe) Limited.

“GVSPE”: GVS Prepaid (Europe) Limited, statutair gevestigd te One4all Unit 2, Swords Business Park, Swords, Dublin, K67 PX82, Ierland, en alle ondernemingen of andere personen aan wie alle of een deel van onze rechten en verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst overgedragen of gedelegeerd kunnen worden. GVS Prepaid (Europe) staat onder toezicht van de Ierse Centrale Bank. Tenzij anders aangegeven, gebruiken wij de termen “GVS Prepaid (Europe)”, “wij” en “ons” om te verwijzen naar GVS Prepaid (Europe) Limited in de Overeenkomst, waaronder begrepen onze Websitevoorwaarden, Algemene Verkoopvoorwaarden, en Privacy- & Cookiebeleid.

“Deelnemende Winkelier”: een leverancier van goederen en/of diensten in Nederland die ermee heeft ingestemd om de Kaart als betaling voor goederen en/of diensten te aanvaarden. Een lijst van Deelnemende Winkeliers is te vinden op de website van One4all.

“Programmapartner”: een rechtspersoon of organisatie die de Kaart koopt.

“Geldig tot en met”: de periode waarin de fysieke Kaart geldig is, die eindigt op de Uiterste Geldigheidsdatum. (Een vervangende Kaart is vereist om gelden te gebruiken die na deze datum nog op de Kaart staan.)

“Website”: de website van One4all www.one4all.nl.

“U” (of “u”) en “Uw” (of “uw”): de persoon die de Kaart gekocht heeft of de persoon die de Kaart van tijd tot tijd in zijn of haar bezit heeft die de Kaart als cadeau van de koper ontvangen heeft.

Contactgegevens
Voor verloren of gestolen kaarten +31 20 20 93 481
Voor informatie over het saldo: bezoek de Website www.one4all.nl of bel +31 20 20 93 867

Voor vragen of geschillen met betrekking tot eerdere transacties +31 20 20 93 481

Om het saldo op uw kaart te gelde te maken +31 20 20 93 481

2. KAART

2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Kaart, en hier kan van tijd tot tijd van worden afgeweken. De actuele versie van deze Overeenkomst is beschikbaar op de Website. De aankoop en/of het gebruik van de Kaart vormt uw aanvaarding van deze Overeenkomst.

2.2 De Kaart is niet gepersonaliseerd. Dit betekent dat de naam van de kaarthouder niet op de Kaart gedrukt wordt en dat wij geen informatie over u hebben waarmee de Kaart aan u gekoppeld wordt. De Kaart is door middel van levering overdraagbaar. Tenzij en totdat u ons van het tegendeel informeert, gaan wij ervan uit dat de persoon die de Kaart op enig moment gebruikt de rechtmatige eigenaar van de Kaart is.

2.3 De Kaart kan gebruikt worden binnen 24 uur na de aankoopdatum; de Kaart kan in de tussenliggende periode niet gebruikt worden.

2.4 Schrijf uw Kaartnummer op of bewaar de aankoopbon als aankoopbewijs; het Kaartnummer is nodig om uw Kaartsaldo te checken of te gelde te maken of indien uw Kaart verloren of gestolen is (zie artikel 10 en 11).

2.5 U kunt de Kaart gebruiken, conform eventuele aanwijzingen die van tijd tot tijd door ons verstrekt worden, totdat het saldo van de Kaart op nul staat, op welk moment deze Overeenkomst automatisch ten einde komt en uw recht vervalt om de Kaart te gebruiken.

2.6 Een verzoek tot terugbetaling van een eventueel openstaand saldotegoed van de Kaart kunt u indienen door te bellen naar GVSPE op +31 20 20 93 481. In overeenstemming met artikel 6 en 10 wordt een Afkoopvergoeding toegepast.

 

3. BESCHERMING VAN MIDDELEN

3.1 De Kaart is een elektronisch geldproduct en wordt uitgegeven door GVSPE. GVSPE houdt alle gelden die voor de Kaart worden ingewisseld op een bankrekening die apart en afgescheiden is van de activa van GVSPE. Dit betekent dat, mocht GVSPE onverhoopt failliet gaan, uw geld beschermd is en beschikbaar is om terug te worden betaald aan kaarthouders.

3.2 De Ierse depositogarantieregeling biedt geen dekking voor aanspraken in verband met de uitgifte van Elektronisch Geld.

4. UW KAART BESCHERMEN

4.1 U dient:
(a) de Kaart te behandelen als contant geld;
(b) alle redelijke zorg te betrachten en voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u de Kaart in uw bezit hebt, en uw Kaart veilig te bewaren;
(c) uw transactiebewijzen veilig te bewaren en deze zorgvuldig weg te gooien; en
(d) nooit uw Kaartnummer of andere Kaartinformatie aan iemand anders te verstrekken, tenzij u weet wie ze zijn en waarom ze deze informatie nodig hebben.

4.2 Wij raden u aan om uw Kaart te beschermen tegen krassen en blootstelling aan magneten waardoor de Kaart beschadigd kan worden en wat kan leiden tot de onleesbaarheid daarvan wanneer de Kaart wordt aangeboden bij een Deelnemende Winkelier als vorm van betaling.

 

5. UW KAART GEBRUIKEN 

5.1 De Kaart kan uitsluitend bij Deelnemende Winkeliers gebruikt worden. Bezoek de Website voor een actuele lijst van Deelnemende Winkeliers. De lijst van Deelnemende Winkeliers en de wijze waarop zij de Kaart accepteren (in de winkel, online of telefonisch) kan van tijd tot tijd veranderen, en het is uw verantwoordelijkheid om dit te controleren op de Website.

5.2 Wij schrijven het bedrag van alle Kaarttransacties met de Kaart af op het moment dat de transactie plaatsvindt. U dient te allen tijde de Kaart niet te gebruiken om meer uit te geven dan het Kaartsaldo. Indien u tracht meer uit te geven dan het Kaartsaldo dan wordt uw transactie geweigerd.

5.3 U kunt een Kaarttransactie niet stoppen nadat deze geautoriseerd is. U autoriseert een Kaarttransactie door de instructies van de Deelnemende Winkelier voor het autoriseren van een transactie op te volgen, waaronder:
(a) de Kaart door de kaartlezer te halen;
(b) indien daar om verzocht wordt de bon van de desbetreffende Kaarttransactie te ondertekenen;
(c) het Kaartnummer en/of andere gegevens te verstrekken indien daar om verzocht wordt. Het bedrag van de Kaarttransactie dient bij de Deelnemende Winkelier bevestigd te worden ten tijde van de autorisatie; en
d) de bestelling online te bevestigen.

5.4 Wij verstrekken geen afschriften. U kunt uw Kaartsaldo bekijken of informatie verkrijgen over eerdere Kaarttransacties door in te loggen op de Website of door GVSPE te bellen op +31 20 20 93 481. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Kaartsaldo in de gaten te houden en om ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende geld op de Kaart staat om Kaarttransacties mee te voldoen. Het actuele Kaartsaldo en eventuele recente Kaarttransacties kunnen dezelfde dag nog bekeken worden. U kunt de transactiegeschiedenis uitprinten voor uw administratie.

5.5 Indien u op enig moment van mening bent dat een Kaarttransactie foutief van uw Kaart is afgeschreven, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door te bellen naar +31 20 20 93 481 en in elk geval binnen dertien (13) maanden na de datum waarop de Kaarttransactie van uw Kaart afgeschreven is. Indien hier om verzocht wordt, dient u uw vraag schriftelijk te stellen. Wij zullen de transactie onderzoeken en, waar nodig, het foutief afgeschreven bedrag op uw Kaart terugstorten na afronding van ons onderzoek, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat u verantwoordelijk bent voor de transactie.

5.6 Indien het bedrag van een Kaarttransactie die u met de Kaart wenst te doen hoger is dan het beschikbare saldo dan kunt u het verschil betalen middels een andere betaalwijze die door de Deelnemende Winkelier geaccepteerd wordt.

5.7 Uw Kaart is 24 maanden na aankoop geldig.

5.8 Op de achterkant van uw Kaart staat een Uiterste Geldigheidsdatum vermeld. Deze wordt bij online winkelen als de vervaldatum gebruikt. Indien u op deze Uiterste Geldigheidsdatum nog geld op de Kaart hebt staan, dient u contact met ons op te nemen en verstrekken wij u een nieuwe Kaart als de Kaart nog steeds geldig is (binnen 24 maanden na activatie). NB: er worden maandelijkse kosten voor inactief saldo in rekening gebracht indien er nog geld op uw Kaart staat 36 maanden na de datum van aankoop. Zie artikel 6 hieronder.

5.9 GVSPE is niet aansprakelijk voor gebreken in goederen of diensten die met de Kaart betaald zijn. Vragen of klachten over dergelijke goederen of diensten dienen gericht te worden aan de desbetreffende Deelnemende Winkelier(s).

 

6. VERGOEDINGEN en KOSTEN

6.1 De bedragen van vergoedingen en de bijzonderheden over de verschuldigdheid daarvan staan vermeld in de onderstaande tabel. Alle overige vergoedingen worden rechtstreeks van de Kaart afgeschreven wanneer deze verschuldigd zijn.

kosten

6.2 Wij brengen een eenmalige beheersvergoeding van € 6,00 in rekening nadat de Kaart zesendertig (36) maanden in omloop is.

6.3. Er worden maandelijkse kosten van € 0,75 (of het saldotegoed van de Kaart indien dit lager is) voor inactief saldo in rekening gebracht. Deze kosten worden vanaf de volgende maand in rekening gebracht net zolang totdat het saldo van de Kaart nul (€ 0) bedraagt en deze Overeenkomst beëindigd wordt.

Tabel van vergoedingen & kosten

Beheersvergoeding (dit is een eenmalige vergoeding die toegepast wordt 36 maanden na aankoop van de Kaart. Indien het saldo lager is dan € 5,00 dan wordt het resterende saldo genomen). - € 6,00 per Kaart

Afkoopvergoeding (deze vergoeding is van toepassing indien u contact met ons opneemt om het saldo op de Kaart te gelde te maken conform artikel 2.6 en artikel 10 en het saldo op uw Kaart € 5,00 of meer bedraagt). - een vergoeding van € 5,00 per Kaart

Vergoeding voor een Vervangende Kaart (indien de Kaart verloren of gestolen is en wij op uw verzoek een vervangende Kaart verstrekken). - een vergoeding van € 5,00 per Kaart

Kosten voor inactief saldo
(Deze kosten worden niet in rekening gebracht tijdens de eerste 36 maanden) na aankoop van de Kaart. Daarna worden de kosten maandelijks in rekening gebracht totdat het saldo van de Kaart nul bedraagt en deze Overeenkomst eindigt.) - kosten van € 0,75 per maand, of het resterende saldo van de Kaart indien dit lager is.

 

7. WIJZIGINGEN

7.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om nieuwe voorwaarden te introduceren en/of om af te wijken van bestaande voorwaarden of wijzigingen aan te brengen in bestaande voorwaarden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het wijzigen van bestaande vergoedingen of het introduceren van nieuwe vergoedingen) door u ten minste twee (2) maanden van tevoren daarvan op de hoogte te stellen via de Website of op elke andere wijze die wij, conform toepasselijke wetgeving, op dat moment passend achten. U wordt geacht die herziene Overeenkomst aanvaard te hebben, tenzij u ons mededeelt dat u niet akkoord gaat met de wijziging voordat deze ingaat. In dat geval wordt uw afwijzing van de wijziging behandeld als kennisgeving dat u deze Overeenkomst wenst te beëindigen. Conform onderstaand artikel 10 betalen wij u het saldo van uw Kaart terug.

8. BEPERKINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE KAART

8.1 De volgende Kaartlimieten zijn van toepassing:
Minimale opwaarderingsbedrag             € 5
Maximale opwaarderingsbedrag            € 150

Het bedrag dat u op de Kaart zet, dient een veelvoud van €1 te zijn.

8.2 De eigendom van de Kaart blijft berusten bij GVS Prepaid (Europe). Wij kunnen in redelijkheid naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u het gebruik of de werking van de Kaart beperken in gevallen waarin:

• u deze Overeenkomst niet nakomt;

• wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de Kaart, fraude, diefstal of oneerlijkheid; of

• wij een juridische, regelgevende of andere objectief gerechtvaardigde reden hebben.

In dergelijke omstandigheden hebben wij het recht om de stappen te nemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om:

• het gebruik of de werking van de Kaart te blokkeren;

• te weigeren een Kaarttransactie toe te staan of te autoriseren;

• uw recht om de Kaart te gebruiken op te schorten, te beperken of te beëindigen;

• de Kaart in te trekken; of

• te weigeren om de Kaart te vervangen.


Hieronder wordt begrepen het door ons of een persoon die namens ons optreedt (waaronder begrepen een Deelnemende Winkelier of een ander bedrijf binnen onze groep) op enig moment onder zich houden van de Kaart zonder kennisgeving aan u.

Indien wij dergelijke stappen ondernemen dan stellen wij u daarvan op de hoogte en vermelden wij onze redenen daarvoor zodra dit ons is toegestaan wanneer u contact met ons opneemt. Indien de Kaart geblokkeerd is, en u denkt dat dit om een van de bovenstaande omstandigheden is, neemt u dan contact met ons op via +31 20 20 93 481 zodat wij u kunnen informeren hoe de blokkering opgeheven kan worden of wij u een vervangende Kaart kunnen verstrekken (indien wij na ons onderzoek van mening zijn dat de desbetreffende omstandigheden die hierboven omschreven worden niet meer van toepassing zijn). Wij kunnen u vragen om de Kaart te retourneren of te vernietigen door de Kaart verticaal doormidden te knippen.

8.3 U dient de Kaart niet te gebruiken:

(a) nadat u op de hoogte bent gesteld van de intrekking daarvan;
(b) zodra het Kaartsaldo op nul (€ 0) staat; of
(c) als betaling voor een illegale aankoop.

9.   BEPERKTE TRANSACTIES 

9.1 De Kaart kan uitsluitend gebruikt worden voor Kaarttransacties in Nederland.

9.2 De Kaart kan niet in geldautomaten gebruikt worden om contant geld op te nemen.


10. AFKOOP

10.1 U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot terugbetaling van het resterende saldotegoed van de Kaart door ons te bellen op +31 20 20 93 481 en uw Kaartnummer te vermelden. U dient uw Kaart niet te gebruiken nadat u ons gevraagd hebt om het saldo aan u terug te betalen. Om de goedkeuring van eventuele openstaande Kaarttransacties mogelijk te maken, betalen wij het saldo aan u terug door middel van een bankoverschrijving naar de door u opgegeven bankrekening, met aftrek van eventuele vergoedingen binnen zeven (7) Werkdagen na een verzoek daartoe. De Afkoopvergoeding zoals vermeld in artikel 6 is van toepassing, behalve:

tijdens de Annuleringstermijn zoals vermeld in artikel 12.1;

gedurende de termijn van 24 tot 36 maanden na de datum van aankoop; of

wanneer u uw Kaart annuleert omdat u bezwaar maakt tegen een wijziging die wij in deze Overeenkomst aangebracht hebben in artikel 7.1.        

10.2 Indien u het saldo te gelde wenst te maken dan kunt u verzocht worden om documentatie bij ons aan te leveren ten behoeve van identificatie conform onze klantenonderzoeksprocedure.

10.3 Indien u deze Kaart ontvangen hebt van of via een Programmapartner dan behouden wij ons het recht voor om de Programmapartner op de hoogte te stellen van het afkoopverzoek.

10.4 Wij betalen geen gelden terug die nog op uw Kaart staan indien uw verzoek tot afkoop meer dan zes jaar na beëindiging van deze Overeenkomst door ons ontvangen wordt.

 

11. DIEFSTAL, VERLIES OF MISBRUIK VAN DE KAART

11.1 U dient de Kaart te behandelen als contant geld. Indien de Kaart verloren, gestolen, of beschadigd is of niet meer goed werkt of indien het Kaartnummer ter kennis komt van een onbevoegde persoon dient u onmiddellijk de Klantenservice op de hoogte te stellen (gegevens staan hieronder vermeld). U dient het Kaartnummer te vermelden; indien u het Kaartnummer niet vermeldt, kunnen wij de Kaart niet annuleren of een vervangende Kaart verstrekken. Indien u uw kennisgeving mondeling doet, dient deze binnen veertien (14) Werkdagen schriftelijk bevestigd te worden. Kennisgeving dient gedaan te worden aan:

Hawk Commerce BV
Jan Luijkenstraat 96
1071 CV Amsterdam
Telefoonnummer: +312 020 93 481
Email: Info@one4all.nl

Of via ons team voor Klantondersteuning dat telefonisch, per e-mail of via de website bereikbaar is.

11.2. Op voorwaarde dat u niet frauduleus of met grove nalatigheid gehandeld hebt, blijft u aansprakelijk voor eventuele afschrijvingen van de Kaart die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de verloren of gestolen Kaart voordat u ons conform artikel 11.1 op de hoogte stelt, met inachtneming van een limiet van € 50. Indien u frauduleus gehandeld hebt of zonder redelijke zorg dan kunt u voor de volledige schade aansprakelijk zijn. U kunt geen terugbetaling vorderen ten aanzien van ongeoorloofde transacties die voortvloeien uit het gebruik van een verloren of gestolen Kaart indien u ons meer dan dertien (13) maanden na de datum waarop de transactie van uw Kaart afgeschreven is van dergelijke transacties op de hoogte gesteld hebt.

11.3 Na een kennisgeving op grond van artikel 11.1 en indien er sprake is van een saldotegoed op de Kaart op het moment dat gemeld wordt dat de Kaart verloren of gestolen is, annuleren wij de originele Kaart en sturen wij u een vervangende Kaart (en zetten wij het juiste krediet op de vervangende Kaart) op het door u aangegeven adres. Wij kunnen geen vervangende Kaart aan u verstrekken indien u ons het Kaartnummer niet mededeelt. Voor de verwerking van lopende Kaarttransacties wachten wij zeven (7) Werkdagen voordat wij een vervangende Kaart verstrekken. Conform bovenstaand artikel 6 is een vergoeding verschuldigd voor een vervangende Kaart; het bedrag van deze vergoeding wordt op het Kaartsaldo in mindering gebracht.   

11.4 Indien u vervolgens de originele Kaart vindt, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. U dient de originele Kaart niet te gebruiken.

 

12.  BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1 U hebt het recht om uw Kaart en derhalve deze Overeenkomst zonder reden te annuleren en zonder dat hiervoor de Afkoopvergoeding (waarnaar wordt verwezen in artikel 6) in rekening gebracht wordt gedurende een termijn tot veertien (14) dagen nadat u de Kaart gekocht hebt (“Annuleringstermijn”). Dit recht geldt slechts voor de koper van de Kaart. Annulering is mogelijk door te bellen naar onze Klantenservice op +31 20 20 93 481. Dit geeft u geen recht op een terugbetaling van eventuele Kaarttransacties die gedaan zijn tot aan de datum waarop u ons van uw annulering op de hoogte stelt.

12.2 Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen door middel van een kennisgeving aan u op de Website of op elke wijze die wij, conform toepasselijke wetgeving, op dat moment passend achten met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden.

12.3 Indien uw Kaart geannuleerd is of indien u deze Overeenkomst beëindigd hebt conform dit artikel 12, dan blokkeren wij uw Kaart onmiddellijk zodat deze niet gebruikt kan worden. Geld dat nog op uw Kaart staat, wordt aan u terugbetaald zodra alle Kaarttransacties en alle desbetreffende vergoedingen (zie artikel 6) verwerkt zijn. In artikel 10 staat hoe geld terugbetaald wordt alsmede nadere voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling van gelden.

 

13.  DEELNEMENDE WINKELIERS

13.1 De Deelnemende Winkeliers kunnen van tijd tot tijd veranderen. Winkeliers kunnen zich te allen tijde terugtrekken uit het programma. Op onze Website staat de meest actuele lijst van Deelnemende Winkeliers.

13.2 Het is in alle gevallen nodig dat een Deelnemende Winkelier goedkeuring van ons of van onze gemachtigden verkrijgt om de Kaart voor een bepaalde Kaarttransactie te honoreren; dit is om te garanderen dat er voldoende geld op de Kaart staat. Wij kunnen te allen tijde weigeren om een Kaarttransactie te autoriseren indien er onvoldoende geld op de Kaart staat.

13.3 Een Deelnemende Winkelier krijgt in bepaalde omstandigheden geen autorisatie van ons (bijvoorbeeld indien er een probleem is met de telefoonlijn tussen het pand van de Deelnemende Winkelier en ons autorisatiecentrum). Indien dit gebeurt dan zijn wij niet verantwoordelijk als u de Kaart niet kunt gebruiken voor een bepaalde Kaarttransactie. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor de weigering van een Deelnemende Winkelier om welke reden dan ook om de Kaart te accepteren of te honoreren.

13.4 Indien een Deelnemende Winkelier een terugbetaling aan u dient te doen, crediteren wij het bedrag van die terugbetaling niet op de Kaart; terugbetalingen zijn een aangelegenheid tussen u en de desbetreffende Deelnemende Winkelier.

13.5 Bewaar bij online Kaarttransacties uw Kaart aangezien Deelnemende Winkeliers indien nodig terugbetalingen kunnen doen op de Kaart die gebruikt is voor de oorspronkelijke betaling.

 

14. GEGEVENSBESCHERMING

14.1 Door de Kaart te kopen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens conform ons Privacybeleid kunnen gebruiken. Ons Privacybeleid staat op de Website vermeld en omvat bijzonderheden omtrent de gegevens die wij verzamelen en hoe deze gebruikt en verwerkt worden.

14.2 Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) wanneer u de Kaart online koopt. Wij gebruiken deze gegevens om de Kaart(en) aan u te leveren of aan de persoon aan wie wij de Kaart op uw verzoek toesturen. Wij kunnen tevens dergelijke persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning bij een vraag over de Kaart in uw bezit, of om een afkoopverzoek voor een Kaart te verwerken.

14.3 Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden en met andere bedrijven van het GVSPE-concern om diensten op het gebied van levering van de Kaart of diensten van het klantencontactcentrum namens ons te verlenen.

14.4 Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketing, tenzij u bij aankoop van uw Kaart online (of op enig ander moment waarop wij contact met u opnemen) ermee instemt om marketinginformatie te ontvangen. Bij een dergelijke instemming kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen met bijzonderheden over producten en diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact op met de Klantenservice.

14.3 U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om informatie die u aan ons verstrekt ten behoeve van het verlenen van betaaldiensten aan u in te zien, te verwerken en te bewaren. Dit heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die u hebt of die wij hebben op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.

 

15. ALGEMEEN

15.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging of niet-nakoming van een van onze verplichtingen ten aanzien van de Kaart, waaronder begrepen maar niet beperkt tot terugbetalingen als gevolg van foutief uitgevoerde of niet-geautoriseerde transacties, indien die vertraging of niet-nakoming zich voordoet vanwege abnormale of onvoorzienbare omstandigheden buiten onze redelijke macht, waarvan de gevolgen niet te voorkomen waren ondanks onze inspanningen daartoe, of waarbij die vertraging of niet-nakoming zich voordeed vanwege onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving.

15.2 De administratie en bescheiden die door of namens ons gehouden worden, vormen, in afwezigheid van een aanwijsbare fout, voldoende bewijs van feiten of gebeurtenissen waar wij ons op beroepen in verband met een Kaarttransactie of kwestie of handeling met betrekking tot de Kaart.

15.3 U gaat ermee akkoord dat Verordening 96 van de Richtlijn (Betaaldiensten) van de Europese Unie uit 2018 niet van toepassing is op deze Overeenkomst en dat wij ons kunnen beroepen op onze administratie van het gebruik van de Kaart als voldoende bewijs dat de Kaarttransactie door u geautoriseerd is of dat u door grove nalatigheid uw Kaart niet veilig hebt kunnen bewaren.

15.4 Wij kunnen gegevens van de Kaart openbaar maken aan een persoon die optreedt als onze gemachtigde in verband met het gebruik of de uitgifte van de Kaart.

15.5 Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de Republiek Ierland, en de Ierse rechter heeft niet-exclusieve bevoegdheid ten aanzien van deze Overeenkomst.

15.6 Alle mededelingen op grond van deze Overeenkomst zijn in het Nederlands.

15.7 Wij kunnen telefoongesprekken met u opnemen of daar toezicht op houden ten behoeve van trainingsdoeleinden, zodat aanwijzingen geverifieerd kunnen worden en om te beoordelen of aan onze dienstverleningsnormen voldaan wordt.

 

16. KLACHTEN

Indien u niet tevreden bent met een aspect van de geboden dienstverlening, neem dan contact op met de Klantenservice, telefonisch op +31 20 20 93 481 of schriftelijk op het onderstaande adres:

Hawk Commerce BV
Jan Luijkenstraat 96
1071 CV Amsterdam
Telefoonnummer: +312 020 93 481

De One4all-cadeaukaart wordt uitgegeven door GVS Prepaid (Europe) Limited. GVS Prepaid (Europe) Limited is in Ierland opgericht met beperkte aansprakelijkheid. Statutaire vestiging: One4all Unit 2, Swords Business Park, Swords, Dublin, K67 PX82, Ierland.

 

Ingaande maart 2022